489.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Xe trong nước 
• Thông tin khác: 
   + Số tay 5 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

698.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Láp ráp trong nước
• Thông tin khác: 
   + Số tự động CVT

658.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Láp ráp trong nước
• Thông tin khác: 
   + Số tự động vô cấp CVT

552.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số tự động vô cấp

542.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Xe trong nước 
• Thông tin khác: 
   + Số tự động CVT vô cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

592.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Xe trong nước 
• Thông tin khác: 
   + Số tự động CVT vô cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

719.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 1.8L
• Xuất xứ : Nhập khẩu
• Thông tin khác: 
   + Số tự động CVT vô cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

765.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 1.8L
• Xuất xứ : Nhập khẩu Thái Lan
• Thông tin khác: 
   + Số tự động CVT vô cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

860.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ : Xăng + Điện
• Xuất xứ : Nhập khẩu
• Thông tin khác: 
   + Số tự động CVT vô cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

755.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 2.0L
• Xuất xứ : Xe trong nước 
• Thông tin khác: 
   + Số sàn 5 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

870.000.000 VNĐ

 • Số chỗ ngồi : 8 chỗ

• Kiểu dáng : Đa dụng

• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 2.0L

• Xuất xứ : Xe trong nước 

• Thông tin khác: 
   + Số tự động 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

885.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 8 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 2.0L
• Xuất xứ : Xe trong nước 
• Thông tin khác: 
   + Số tự động 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.026.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ : Dầu - D4D 2.4L
• Xuất xứ : Lắp ráp trong nước
• Thông tin khác: 
   + Hộp số tay 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.118.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ : Dầu - D4D 2.4L
• Xuất xứ : Láp ráp trong nước
• Thông tin khác: 
   + Số tự động 6 cấp/6AT

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.259.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Dầu 2.4L Hi+
• Xuất xứ : Xe trong nước
• Thông tin khác:
+ Số tự động 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.229.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 2.7L 
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Hộp số tự động 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.319.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ : Xăng - Dual VVTi 2.7L 
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Hộp số tự động 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.434.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ: Dầu - D4D - 2.8L
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Số tự động 6 cấp/6AT

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

1.470.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ : Dầu 2.8L Hi+
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Hộp số tự động 6 cấp

LIÊN HỆ KHUYẾN MÃI - 0776 776 386

558.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Số sàn 5 cấp

598.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 1.5L
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Số tự động vô cấp CVT

1.220.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ: Xăng 2.0L D4S VVT-iE
• Xuất xứ : Nhập khẩu Thái Lan
• Thông tin khác: 
+ Số tự động vô cấp CVT

1.105.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ: Xăng 2.0L D4S VVT-iE
• Xuất xứ : Nhập khẩu Thái Lan
• Thông tin khác: 
+ Số tự động vô cấp CVT

1.405.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ: Xăng 2.5L D4S VVT-iE
• Xuất xứ : Nhập khẩu Thái Lan
• Thông tin khác: 
+ Số tự động 8 cấp

1.495.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ 
• Kiểu dáng : Sedan 
• Động cơ: Xăng + Điện
• Xuất xứ : Nhập khẩu Thái Lan
• Thông tin khác: 
+ Số tự động vô cấp CVT

0 VNĐ

Đang cập nhật mẫu mới

0 VNĐ

Đang cập nhật mẫu mới

0 VNĐ

Đang cập nhật mẫu mới

0 VNĐ

Đang cập nhật mẫu mới

2.588.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : SUV 
• Động cơ: Xăng - Dual VVTi 2.7L 
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Số tự động 6 cấp

4.100.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Động cơ: xăng 3.5 V6 bi-turbo
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số tự động 10 cấp

4.280.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 7 chỗ 
• Kiểu dáng : Đa dụng 
• Nhiên liệu : Xăng 
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu 
• Thông tin khác: 
   + Hộp số tự động 8 cấp

860.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng 1.8L
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Hộp số tự động vô cấp CVT
+ Tính năng an toàn TSS

955.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng + Điện
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Hộp số tự động vô cấp CVT
+ Tính năng an toàn TSS

755.000.000 VNĐ

• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : SUV
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
Hộp số tự động vô cấp CVT

DANH MỤC SẢN PHẨM

backtotop hover